DE OORLOGSMONUMENTEN VAN GEO VERBANCK - Bob AUTRIQUE